Правила и Услови

Правила и Услови


Центриум Теч ЛТД

info@centriumtech.com

ул. Пекљане 5 бр. 5, 1000 Скопје, Република МакедонијаПреглед

Оваа веб страна е управувана од Центриум Теч ЛТД. Низ целата страна, поимите „ние“, „нас“ и „наши“ се однесуваат на Центриум Теч ЛТД. Центриум Теч ЛТД ја нуди оваа веб страна, вклучувајќи ги сите информации, алатки и услуги достапни од оваа страна до вас, корисникот, под услов да ги прифатите сите термини, услови, политики и известувања наведени овде. Со посета на нашата страна и / или купување нешто од нас, вие се обврзувате во нашата „Услуга“ и се согласувате дека ќе бидете поврзани со следните правила и услови („Правила и Услови“, „Услови“), вклучително и оние дополнителни правила и услови наведени овде и / или достапни преку хиперврска. Овие Правила и Услови важат за сите корисници на страната, вклучително и без ограничување корисници кои се прелистувачи, продавачи, клиенти, трговци и / или соработници на содржини. Замолуваме да ги прочитајте овие Правила и Услови внимателно, пред да пристапите или да ја користите нашата веб страна. Со пристапување или користење на кој било дел од страната, вие се согласувате да бидете обврзани со овие Правила и Услови. Ако не се согласувате со сите правила и услови на овој договор, тогаш не можете да пристапите до веб страната или користите какви било услуги. Доколку овие Правила и Услови се сметаат за понуда, прифаќањето е изричито ограничено на овие Правила и Услови. Било какви нови карактеристики или алатки што се додаваат на тековната продавница, исто така, ќе бидат предмет на Правила и Услови. Можете да ја прегледате најновата верзија на Правила и Услови во секое време на оваа страна. Го задржуваме правото да ажурираме, менуваме или заменуваме кој било дел од овие Правила и Услови со објавување ажурирања и / или измени на нашата веб страна. Ваша одговорност е да ја проверувате оваа страна периодично за промени. Ваша континуирана употреба или пристап до веб страната по објавување на какви било промени претставува прифаќање на тие промени.


 

Правила за Онлајн Продавница

Со согласување кон овие Правила и Услови, вие изјавувате дека сте барем полнолетни во вашата држава или провинција на живеење или дека сте полнолетни во вашата држава или провинција на живеење и ни ја дадовте вашата согласност да дозволете кој било од вашите малолетни лица да ја користи оваа страна. Вие не можете да ги користите нашите производи за каква било незаконска или неовластена цел, ниту пак, при користење на Услугата, да кршите закони од вашата земја (вклучително, но не и ограничувајќи се на законите за авторски права). Не смеете да пренесувате никакви WORMs (запиши еднаш, читај повеќепати) или вируси или кој било код со деструктивна природа. Повреда или кршење на кој било од Правилата ќе резултира со итно раскинување на вашите Услуги.

 

Општи услови

Го задржуваме правото да одбиеме услуга кон било кој, од која било причина, во кое било време. Разбирате дека вашата содржина (не вклучувајќи информации за кредитни картички), може да се пренесе нешифрирана и да вклучува (а) преноси преку различни мрежи; и (б) промени за усогласување и прилагодување на техничките барања на поврзување мрежи или уреди. Информациите за кредитни картички секогаш се шифрирани за време на преносот преку мрежи. Се согласувате да не репродуцирате, удвојувате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате кој било дел од Услуга, употреба на Услуга или пристап до Услуга или каков било контакт на веб страната преку која се обезбедува услугата, без изричито писмено одобрение од нас. Насловите користени во овој договор се вклучени само поради практичност и нема да ги ограничат или на друг начин да влијаат на овие Правила.

 

Точност, целовитост и актуелност на информациите

Ние не сме одговорни ако информациите ставени на располагање на оваа страница не се точни, целосни или тековни. Материјалот на оваа страница е даден само за општи информации и не треба да се потпира или да се користи како единствена основа за донесување одлуки без да се консултираат примарни, попрецизни, поцелосни или понавремени извори на информации. Секое потпирање на материјалот на оваа страница е на ваш сопствен ризик. Оваа страна може да содржи одредени историски информации. Историските информации, нужно, не се актуелни и се дадени само за ваша референца. Го задржуваме правото да ја менуваме содржината на оваа страна во секое време, но немаме обврска да ажурираме какви било информации на нашата страница. Се согласувате дека е ваша одговорноста да ги следите промените на нашата страна.

 

Измена на Услуга и Цени

Цените на нашите производи може да се променат без претходна најава. Го задржуваме правото во кое било време да ја измениме или прекинеме Услугата (или кој било дел или содржина од истата) без најава во кое било време. Ние нема да бидеме одговорни кон вас или кон било која трета-страна за каква било измена, промена на цена, суспендирање или прекинување на Услугата.

 

Производи или Услуги

Одредени производи или услуги може да бидат достапни исклучиво преку Интернет преку веб страна. Овие производи или услуги може да имаат ограничени количини и се предмет на враќање или размена само според нашата Политика на Поврат. Ги направивме сите напори да ги прикажеме што е можно попрецизно боите и сликите на нашите производи што се појавуваат во продавницата. Не можеме да гарантираме дека приказот на која било боја на вашиот компјутерски монитор ќе биде точен. Го задржуваме правото, но не сме обврзани, да ја ограничиме продажбата на нашите производи или Услуги на кое било лице, географски регион или надлежност. Можеме да го искористиме ова право од случај до случај. Го задржуваме правото да ги ограничиме количините на сите производи или услуги што ги нудиме. Сите описи на производи или цени на производи може да се променат во кое било време без претходна најава, во склад со наша одлука. Го задржуваме правото да укинеме било кој производ во кое било време. Секоја понуда за кој било производ или услуга направена на оваа страна е неважечка кога е забрането. Ние не гарантираме дека квалитетот на какви било производи, услуги, информации или друг материјал купен или добиен од вас ќе ги исполни вашите очекувања или дека сите грешки во Услугата ќе бидат коригирани.

 

Точност на Информации за Наплата и Сметка

Го задржуваме правото да одбиеме каква било нарачка што ќе ја направите кај нас. Можеме, според наше дискреционо право, да ги ограничиме или откажеме купените количини по лице, по домаќинство или по нарачка. Овие ограничувања може да опфатат нарачки направени од или под иста корисничка сметка, иста кредитна картичка и / или нарачки што ја користат истата адреса за наплата и / или испорака. Во случај да направиме промена или да откажеме нарачка, може да се обидеме да ве известиме со контактирање на е-пошта и / или адреса за наплата / телефонски број дадени во време кога е направена нарачката. Го задржуваме правото да ги ограничиме или забраниме нарачките што, според наша сопствена проценка, ги прават дилери, препродавачи или дистрибутери. Се согласувате да дадете тековни, целосни и точни информации за набавката и сметката за сите купувања направени во нашата продавница. Се согласувате навремено да ја ажурирате вашата сметка и други информации, вклучително и вашата адреса за е-пошта и броевите и датумите на истекување на кредитна картичка, за да можеме да ги завршиме вашите трансакции и да ве контактираме по потреба. За повеќе детали, проверете ја нашата Политика на Поврат.

 

Дополнителни Алатки

Може да ви овозможиме пристап до алатки на трета-страна, преку кои ниту надгледуваме, ниту имаме каква било контрола ниту влез. Прифаќате и се согласувате дека обезбедуваме пристап до такви алатки „какви што се“ и „како што се достапни“ без никакви гаранции, застапувања или услови од каков било вид и без никакво одобрување. Нема да имаме никаква одговорност што произлегува или се однесува на вашата употреба на опциони алатки од трета-страна. Секоја употреба од ваша страна на опциони алатки понудени преку страната е целосно на ваш сопствен ризик и слободна воља и треба да осигурате дека сте запознаени и ги одобрувате правилата под кои алатките се обезбедени од релевантен/ни давател/и на трета-страна. Исто така, во иднина, може да понудиме нови услуги и / или способности преку веб страната (вклучително и објава на нови алатки и ресурси). Таквите нови способности и / или услуги исто така ќе бидат предмет на овие Правила и Услови.

 

Врски кон Трета-Страна

Одредена содржина, производи и услуги достапни преку нашата Услуга може да вклучат материјали од трети-страни. Врски од трета-страна на оваа страна може да ве насочат кон веб страни на трета-страна кои не се поврзани со нас. Ние не сме одговорни за испитување или проценка на содржината или точноста и не гарантираме и нема да имаме никаква обврска или одговорност за какви било материјали или веб страни од трета-страна, или за кој било други материјали, производи или услуги на трети-страни. Не сме одговорни за каква било повреди или штета поврзано со купување или употреба на стоки, услуги, ресурси, содржина или какви било други трансакции направени во врска со веб страни на трета-страна. Замолуваме внимателно прегледајте ги политиките и практиките на третата-страна и проверете дали ги разбирате пред да започнете каква било трансакција. Приговори, тврдења, загрижености или прашања во врска со производи од трета-страна треба да бидат упатени кон третата-страна.

 

Кориснички Коментари, Повратни Информации и Други Поднесоци

Ако, на наше барање, испратите одредени специфични поднесоци (на пример, програми на натпревар) или без барање од нас испраќате креативни идеи, сугестии, предлози, планови или други материјали, без разлика дали се на Интернет, преку е-пошта, по пошта или на друг начин (збирно, „коментари“), вие се согласувате дека можеме, во секое време, без ограничување, да ги уредуваме, копираме, објавуваме, дистрибуираме, преведуваме и на друг начин да ги користиме во кој било медиум сите коментари што ни ги испраќате. Ние не сме и нема да бидеме обврзани (1) да одржуваме какви било коментари во доверба; (2) да платиме надомест за какви било коментари; или (3) да одговориме на какви било коментари. Може, но немаме обврска да ја надгледуваме, уредуваме или отстрануваме содржината што според наша слободна воља е незаконска, навредлива, заканувачка, погрдна, клеветничка, порнографска, непристојна или на друг начин неприфатлива или ја повредува интелектуалната сопственост на која било страна или овие Правила и Услови. Се согласувате дека вашите коментари нема да нарушат никакво право на трета-страна, вклучително и авторско право, трговска марка, приватност, личност или друго лично или сопственичко право. Понатаму се согласувате дека вашите коментари нема да содржат клеветнички или на друг начин незаконски, навредлив или непристоен материјал или да содржат каков било компјутерски вирус или друг малициозен софтвер што може на кој било начин да влијае на работата на Услугата или која било поврзана веб страна. Не можете да користите лажна адреса за е-пошта, да се преправате дека сте некој друг, освен вие самите, или на друг начин да не заведувате нас или трети-страни за потеклото на какви било коментари. Вие сте единствено одговорни за сите коментари кои ги давате и нивната точност. Не преземаме никаква одговорност и не преземаме никаква одговорност за какви било коментари објавени од вас или која било трета-страна.

 

Лични Информации

Вашето поднесување лични информации преку продавницата е регулирано со наша Политика за Приватност. Погледнете ја нашата Политика за Приватност.

 

Грешки, Неточности и Пропусти

Повремено, може да има информации на нашата страна или во Услугата што содржат печатни грешки, неточности или пропусти што можат да се однесуваат на описи на производи, цени, промоции, понуди, трошоци за испорака на производ, време на транспорт и достапност. Го задржуваме правото да исправиме какви било грешки, неточности или пропусти и да ги менуваме или ажурираме информациите или да откажеме нарачки доколку какви било информации во Услугата или на која било поврзана веб страна се неточни во кое било време без претходно известување (вклучително и откако ќе ја поднесете нарачката) . Не преземаме никаква обврска да ажурираме, измениме или разјасниме информации во Услугата или на која било поврзана веб страна, вклучително без ограничување, информации за цени, освен како што се бара со закон. Не треба да се земе одреден датум за ажурирање или освежување што е применет во Услугата или на која било поврзана веб страна за да се посочи дека сите информации во Услугата или на која било поврзана веб страна се изменети или ажурирани.

 

Забранети Употреби

Покрај другите забрани наведени во Правила и Услови, ви е забрането да ја користите страната или нејзината содржина: (а) за каква било незаконска цел; (б) да се бара други да извршат или да учествуваат во какви било незаконски дела; (в) да се прекрши какви било меѓународни, федерални, провинциски или државни прописи, правила, закони или локални уредби; (г) да се нарушат или прекршат нашите права на интелектуална сопственост или правата на интелектуална сопственост на други; (д) да се вознемирува, злоупотребува, навредува, нанесува штета, понижува, клевети, омаловажува, заплашува или дискриминира врз основа на пол, сексуална ориентација, религија, етничка припадност, раса, возраст, национално потекло или попреченост; (ѓ) да достави лажни или измамнички информации; (е) да испрати или пренесе вируси или кој било друг вид на малициозен код што ќе се користи или може да се користи на кој било начин што ќе влијае на функционалноста или работата на Услугата или на која било поврзана веб страна, други веб страни или Интернет; (ж) да прибира или следи лични информации на други; (з) да спамира, краде идентитет, пренасочува, под изговор, поставува замки, индексира или прибира; (ѕ) за каква било непристојна или неморална цел; или (и) да се меша или да ги заобиколи безбедносните карактеристики на Услугата или која било поврзана веб страна, други веб страни или Интернет. Го задржуваме правото да ја прекинеме вашата употреба на Услугата или која било поврзана веб страна за кршење на која било од забранетите употреби.

 

Оградување од Гаранции; Ограничување на Одговорност

Не гарантираме, застапуваме или гарантираме дека вашата употреба на нашата услуга ќе биде непречена, навремена, безбедна или без грешки. Не гарантираме дека резултатите што може да се добијат од користењето на услугата ќе бидат точни или доверливи. Се согласувате дека од време на време можеме да ја отстраниме услугата на неопределено време или да ја откажеме услугата во кое било време, без да ве известиме. Изрично се согласувате дека вашата употреба на или неможноста за користење на услугата е на ваш сопствен ризик. Услугата и сите производи и услуги доставени до вас преку услугата (освен како што е изрично наведено од нас) се дадени „како што е“ и „колку што е достапно“ за ваша употреба, без какво било застапување, гаранции или услови од било кој вид, било изрични или имплицирани, вклучително и сите имплицитни гаранции или услови за трговска способност, трговски квалитет, подобност за одредена цел, издржливост, наслов и непрекршување. Во никој случај, {вашата компанија}, нашите директори, службеници, вработени, филијали, агенти, изведувачи, практиканти, добавувачи, даватели на услуги или даватели на лиценца нема да бидат одговорни за каква било повреда, загуба, побарување или какво било директно, индиректно, случајна, казнена, посебна или последователна штета од каков било вид, вклучувајќи, без ограничување изгубени профити, изгубени приходи, изгубени заштеди, загуба на податоци, трошоци за замена или каква било слична штета, без оглед дали се засновани на договор, прекршок (вклучително и небрежност), строга одговорност или на друг начин, кои произлегуваат од вашата употреба на која било услуга или какви било производи набавени со користење на услугата, или за кое било друго побарување поврзано на кој било начин со вашата употреба на услугата или кој било производ, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, грешки или пропусти во која било содржина , или каква било загуба или штета од каков било вид настаната како резултат на употребата на услугата или која било содржина (или производ) објавена, пренесена или на друг начин ставена на располагање преку услугата, дури и ако се известени за нивната можност. Бидејќи некои држави или јурисдикции не дозволуваат исклучување или ограничување на одговорноста за последична или случајна штета, во такви држави или јурисдикции, нашата одговорност ќе биде ограничена на максималниот степен дозволен со закон.

 

Надомест на штета

Се согласувате да ја обештетите, браните и држите цврсто {вашата компанија} и нашите родителски, подружници, филијали, партнери, офицери, директори, агенти, изведувачи, даватели на лиценци, даватели на услуги, подизведувачи, добавувачи, практиканти и вработени, цврсто од какво било барање или побарување, вклучувајќи разумни такси на адвокати, направени од кое била трета-страна поради или кои произлегуваат од ваше кршење на овие Правила и Услови или документи кои тие вклучуваат со упатување, или ваше кршење на кој било закон или права на трета-страна.

 

Раздвоивост

Во случај да која било одредба од овие Правила и Услови се утврди дека е незаконска, неважечка или неостварлива, таквата одредба сепак ќе може да се спроведе во најголема мера дозволена со важечки закон, а неостварливиот дел ќе се смета дека е одделен од овие Правила и Услови, така да таквото утврдување нема да влијае на валидноста и спроведливоста на кои било други преостанати одредби.

 

Престанок

Должностите и обврските на страните настанати пред датумот на раскинување го преживуваат раскинувањето на овој договор за сите намени. Овие Правила и Услови се ефективни освен ако не се раскинат од вас или од нас. Може да ги прекинете овие Правила и Услови во кое било време известувајќи не дека повеќе не сакате да ги користите нашите Услуги или кога ќе престанете да ја користите нашата страна. Доколку според наша сопствена процена не исполните или се сомневаме дека не сте успеале, да се придржите до кое било правило или одредба од овие Правила и Услови, ние исто така може да го раскинеме овој договор во кое било време без претходна најава и ќе останете одговорни за сите доспеани износи до и вклучително и датумот на раскинување; и / или соодветно може да ви се забрани пристап до нашите Услуги (или кој било дел од нив).

 

Целиот Договор

Неуспехот од нас да оствариме или спроведеме какво било право или одредба од овие Правила и Услови не претставува откажување од такво право или одредба. Овие Правила и Услови и сите политики или правила за работа објавени од нас на оваа страна или во врска со Услугата претставуваат целосен договор и разбирање помеѓу вас и нас и ја уредуваат вашата употреба на Услугата, заменувајќи ги сите претходни или современи договори, комуникации и предлози , без оглед дали се усни или писмени, помеѓу вас и нас (вклучително, но не ограничувајќи се на, какви било претходни верзии на Правила и Услови). Какви било нејаснотии во толкувањето на овие Правила и Услови нема да се толкуваат против страната што ја подготвува.

 

Управен Закон

Овие Правила и Услови и сите одделни договори со кои ние ви обезбедуваме Услуги, се управуваат и протолкуваат во согласност со законите на Република Македонија.

 

Промени во Правила и Услови

Можете да ја прегледате најновата верзија на Правила и Услови во секое време на оваа страна. Го задржуваме правото, според наше сопствена воља, да ажурираме, менуваме или заменуваме кој било дел од овие Правила и Услови со објавување ажурирања и промени на нашата веб страна. Ваша одговорност е периодично да ја проверувате нашата веб страна за промени. Вашата континуирана употреба или пристап до нашата веб страна или Услуга по објавувањето на какви било промени на овие Правила и Услови претставува прифаќање на тие промени.

 

Контакт Информации

Прашања во врска со Правила и Услови треба да бидат пратени кон нас на: support@centriumtech.com.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *