Политика на Приватност

Политика на Приватност

Последен пат ажурирано: 11 февруари 2021 година

Оваа Политика на Приватност ги опишува нашите политики и процедури за собирање, користење и откривање на Вашите информации кога Вие ја користите Услугата и Ви кажува за Вашите права на приватност и како законот Ве штити.

Ние ги користиме Вашите Лични податоци за да ја обезбедиме и подобриме Услугата. Со користење на Услугата, Вие се согласувате со собирање и употреба на информации во согласност со оваа Политика на Приватност. Оваа Политика на Приватност е креирана со помош на Privacy Policy Generator.

 

Интерпретација и Дефиниции

Интерпретација

Зборовите од кои почетната буква е голема, имаат значење дефинирано под следниве услови. Следните дефиниции имаат исто значење, без оглед дали се појавуваат во еднина или во множина.

 

Дефиниции

За целите на оваа Политика на Приватност:

- Сметка значи единствена сметка креирана за Вас за да имате пристап до наша Услуга или делови од наша Услуга.

- Компанија (во овој Договор се нарекува како „Компанија“, „Ние“, „Нас“ или „Наш“) се однесува на Центриум Теч ЛТД ДООЕЛ Скопје, ул. Пекљане 5 бр. 5, 1000 Скопје.

- „Колачиња (Cookies)“ се мали датотеки што се поставени на Вашиот компјутер, мобилен уред или кој било друг уред од страна на веб страна, кои содржат Ваши детали за историјата на прелистување на таа веб страна, помеѓу многуте употреби.

- Земја се однесува на: Македонија

- Уред значи секој уред што може да пристапи до Услугата, како што се компјутер, мобилен телефон или дигитален таблет.

- Личен податок е каква било информација што се однесува на идентификувана или на индивидуа која може да се идентификува.

- Услуга се однесува на Веб страна.

- Давател на Услуга значи секое физичко или правно лице кое ги обработува податоците во име на Компанијата. Тоа се однесува на компании од трета-страна или поединци вработени во Компанијата поради олеснување на Услугата, за да ја обезбедат Услугата во име на Компанијата, да вршат услуги поврзани со Услугата или да и помагаат на Компанијата во анализа како се користи Услугата.

- Услуга за Социјални Медиуми од трета-страна се однесува на која било веб страна или која било веб страна на социјална мрежа преку која Корисник може да се најави или да креира сметка за да ја користи Услугата.

- Податоци за Употреба се однесува на податоци собрани автоматски, или генерирани со употреба на Услугата или од самата Инфраструктура на Услугата (на пример, времетраење на посета на страницата).

- Веб страна се однесува на Центриум Теч ЛТД Академијата, пристапна преку https://academy.centriumtech.com

- Вие значи физичко лице кое пристапува или користи Услуга, или компанија или друго правно лице во име на кое такво лице пристапува или ја користи Услугата, како што е применливо.

 

 

Собирање и Користење Ваши Лични Податоци

Типови на Собрани Податоци

Лични Податоци

Додека ја користите Нашата Услуга, Ние може да Ве замолиме да Ни дадете одредени лични податоци за идентификација, што може да се користат за да Ве контактираат или идентификуваат. Лични податоци за идентификација може да вклучат, но не се ограничени на:

- Е-маил адреса

- Име и презиме

- Телефонски број

- Адреса, Држава, Покраина, Поштенски код, Град

- Податоци за Употреба

 

Податоци за Употреба

Податоците за употреба се собираат автоматски кога ја користите Услугата. Податоци за Употреба може да вклучат информации како што се адреса на Интернет Протокол за Вашиот Уред (на пример IP адреса), тип на прелистувач, верзија на прелистувач, страните на нашата Услуга што Вие ги посетувате, времето и датумот на Вашата посета, времето поминато на тие страни, уникатни идентификатори на уред и други дијагностички податоци. Кога Вие пристапувате до Услугата од или преку мобилен уред, Ние може да собереме одредени информации автоматски, вклучително, но не ограничувајќи се на тоа, типот на мобилниот уред што Вие го користите, уникатниот ID на Вашиот мобилен уред, IP адресата на Вашиот мобилен уред, Вашиот мобилен оперативен систем, типот на мобилен Интернет прелистувач што го користите, уникатни идентификатори на уред и други дијагностички податоци. Ние исто така може да собереме информации што Вашиот прелистувач ги испраќа секогаш кога Вие ја посетувате нашата Услуга или кога Вие пристапувате на Услугата од или преку мобилен уред.

 

 

Технологии за Следење и „Колачиња (Cookies)“

Ние користиме „Колачиња (Cookies)“ и слични технологии за следење, за да ја следиме активноста на Нашата Услуга и да складираме одредени информации. Користените технологии за следење се локатори, ознаки и скрипти за собирање и следење на информации и за подобрување и анализирање на Нашата Услуга. Технологиите што Ние ги користиме може да вклучат:

- „Колачиња (Cookies)“ или „Колачиња (Cookies)“ на Прелистувач. „Колаче (Cookie)“ е мала датотека сместена во Вашиот Уред. Можете да му наложите на Вашиот прелистувач да ги одбие сите „Колачиња (Cookies)“ или да покаже кога се испраќа „Колаче (Cookie)“. Меѓутоа, ако Вие не прифаќате „Колачиња (Cookies)“, Вие можеби нема да можете да користите некои делови од нашата Услуга. Освен ако не сте ја прилагодиле поставката на Вашиот прелистувач така што ќе одбива „Колачиња (Cookies)“, нашата Услуга може да користи „Колачиња (Cookies)“.

- Flash „Колачиња (Cookies)“. Одредени карактеристики на нашата Услуга може да користат локално зачувани објекти (или Flash „Колачиња (Cookies)“) за да соберат и складираат информации за Вашите преференции или Вашата активност на нашата Услуга. Flash „Колачиња (Cookies)“ не се управувани преку исти поставки на прелистувач како оние што се користат за „Колачиња (Cookies)“ на прелистувач. За повеќе информации за тоа како Вие можете да избришете Flash „Колачиња (Cookies)“, замолуваме прочитајте „Каде можам да ги сменам поставките за оневозможување или бришење локални споделени објекти?“ достапно на https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_

- Веб Локатори. Одредени делови од нашата Услуга и нашите е-пошти може да содржат мали електронски датотеки познати како веб локатори (исто така се нарекуваат јасни гифови, пикселни ознаки и гифови со еден пиксел) што и допуштаат на Компанија, на пример, да изброи корисници кои ги посетиле тие страни или отвориле е-пошта и за друга поврзана статистика за веб страна (на пример, снимање на популарноста на одреден дел и проверка на системски и серверски интегритет).

„Колачињата (Cookies)“ може да бидат „Постојани“ или „Сесиони“ „Колачиња (Cookies)“. Постојаните „Колачињата (Cookies)“ остануваат на Вашиот персонален компјутер или мобилен уред кога Вие ќе бидете офлајн, додека Сесионите „Колачиња (Cookies)“ се бришат веднаш штом ќе го затворите Вашиот веб прелистувач. Дознајте повеќе за „Колачиња (Cookies)“: „Колачиња (Cookies)“: Што Тие Прават?.

Ние користиме и Сесиони и Постојани „Колачиња (Cookies)“ за целите утврдени подолу:

 

- Потребни / Основни „Колачиња (Cookies)“

Тип: Сесиони „Колачиња (Cookies)“ Администрирано од: Нас Цел: Овие „Колачиња (Cookies)“ се неопходни за да Ви овозможат услуги достапни преку Веб страната и да Ви овозможат да користите некои од нејзините карактеристики. Тие помагаат за автентикација на корисници и спречуваат лажно користење на кориснички сметки. Без овие „Колачиња (Cookies)“, услугите што Вие ги побаравте не може да се обезбедат и Ние ги користиме овие „Колачиња (Cookies)“ само за да Ви ги обезбедиме тие услуги.

 

- Политика на „Колачиња (Cookies)“/ „Колачиња (Cookies)“ за Известување за Прифаќање

Тип: Постојани „Колачиња (Cookies)“ Администрирано од: Нас Цел: Овие „Колачиња (Cookies)“ идентификуваат дали корисниците прифатиле употреба на „Колачиња (Cookies)“ на Веб страната.

 

- „Колачиња (Cookies)“ за Функционалност

Тип: Постојани „Колачиња (Cookies)“ Администрирано од: Нас Цел: Овие „Колачиња (Cookies)“ ни овозможуваат да ги запаметиме изборите што Вие ги правите кога Вие ја користите Веб страната, како што се паметење на деталите за најавување или преференците на јазикот. Целта на овие „Колачиња (Cookies)“ е да ви овозможат Вам дополнително лично искуство и да избегнат Вие да мора повторно да ги внесувате вашите преференци секогаш кога Вие ја користите Веб страната. За повеќе информации во врска со „Колачињата (Cookies)“ што ние ги користиме и вашите избори во врска со „Колачиња (Cookies)“, посетете ја нашата Политика за „Колачиња (Cookies)“ или делот „Колачиња (Cookies)“ од нашата Политика за Приватност.

 

Користење на Ваши Лични Податоци

Компанијата може да користи Лични Податоци за следните цели:

- За обезбедување или одржување на нашата Услуга, вклучително и за надгледување на користењето на нашата Услуга.

- За управување на Вашата Сметка: за управување на Вашата регистрација како корисник на Услуга. Личните Податоци што Вие ги давате може да Ви овозможат пристап до различни функционалности на Услугата што Ви се достапни како регистриран корисник.

- За извршување на договор: развојот, усогласеноста и преземањето на договорот за набавка за производи, предмети или услуги што Вие сте ги купиле или на кој било друг договор со Нас преку Услугата.

- За да Ве контактираме: Да ве контактираме преку е-пошта, телефонски повици, СМС или други еквивалентни форми на електронска комуникација, како што се известувања на мобилна апликација во врска со ажурирања или информативни комуникации поврзани со функционалности, производи или договорени услуги, вклучувајќи сигурносни ажурирања, кога е тоа потребно или разумно за нивно спроведување.

- Да Ве обезбедиме со новости, специјални понуди и општи информации за други добра, услуги и настани што ги нудиме, кои се слични на оние што веќе сте ги купиле или сте се распрашале, освен ако Вие не сте решиле да не добивате такви информации.

- За управување со Вашите барања: Да посетиме и управуваме со Ваши барања до Нас.

- За бизнис трансфери: Можеме да ги искористиме Вашите информации за да процениме или спроведеме спојување, одвојување, преструктуирање, реорганизација, распуштање или друга продажба или пренесување на некои или сите Наши средства, без оглед дали се работи за загриженост или како дел од банкрот, ликвидација или слична постапка, во кои Личните Податоци што Ние ги чуваме за нашите Корисници на Услуга се помеѓу пренесените средства.

- За други цели: Ние може да ги користиме Вашите информации за други цели, како што се анализа на податоци, идентификување на трендови на користење, утврдување на ефективност на наши промотивни кампањи и да процениме и подобриме наша Услуга, производи, услуги, маркетинг и ваше искуство.

Ние може да ги споделиме Вашите лични информации во следните ситуации:

- Со Даватели на Услуги: Ние може да ги споделиме Вашите лични информации со Даватели на Услуги за да ја надгледуваме и анализираме употребата на нашата Услуга, да Ве контактираме.

- За бизнис трансфери: Ние може да ги споделиме или пренесеме Вашите лични информации во врска со или за време на преговори за какво било спојување, продажба на средства на Компанијата, финансирање или купување на целата или дел од Нашата деловна активност на друга компанија.

- Со подружници: Ние може да ги споделиме Вашите информации со Наши подружници, во кој случај ќе бараме од нив да ја почитуваат оваа Политика за Приватност. Подружниците вклучуваат Наша матична компанија и сите други единици, партнери во заеднички влог или други компании што Ние ги контролираме или кои се под заедничка контрола со Нас.

- Со бизнис партнери: Ние може да ги споделиме Вашите информации со Наши бизнис партнери за да Ви понудиме одредени производи, услуги или промоции.

- Со други корисници: кога Вие споделувате лични информации или на друг начин комуницирате на јавни простори со други корисници, таквите информации може да се гледаат од сите корисници и може јавно да се дистрибуираат надвор. Ако Вие комуницирате со други корисници или се регистрирате преку Услуга на Социјални Медиуми од трета-страна, Вашите контакти на Услугата на Социјални Медиуми од трета-страна може да ги видат Вашето име, профил, слики и опис на Вашата активност. Слично на тоа, други корисници ќе можат да гледаат описи на Вашата активност, да комуницираат со Вас и да го гледаат Вашиот профил.

- Со Ваша согласност: Ние може да ги откриеме Вашите лични информации за која било друга цел со Ваша согласност.

  

Задржување на Ваши Лични Податоци

Компанијата ќе ги задржи Вашите Лични Податоци само онолку долго колку е потребно за целите утврдени во оваа Политика на Приватност. Ние ќе ги задржиме и користиме Вашите Лични Податоци до степен потребен да се усогласиме со нашите законски обврски (на пример, ако од нас се бара да ги задржиме вашите податоци за да се усогласат со важечки закони), да решиме спорови и да ги спроведеме наши правни договори и политики.

Компанијата исто така ќе задржи Податоци за Употреба поради цели на внатрешна анализа. Податоците за Употреба обично се чуваат за пократок временски период, освен кога овие податоци се користат за зајакнување на сигурноста или за подобрување на функционалноста на Нашата Услуга, или Ние сме законски обврзани да ги задржиме овие податоци за подолги временски периоди.

 

Пренос на Ваши Лични Податоци

Вашите информации, вклучително Лични Податоци, се обработуваат во канцелариите на Компанијата и на кое било друго место каде што се сместени страните вклучени во обработката. Тоа значи дека оваа информација може да се пренесе на – и да се одржува на – компјутери лоцирани надвор од Вашата држава, провинција, земја или друга државна надлежност, каде законите за заштита на податоци може да се разликуваат од оние од Вашата надлежност.

Вашата согласност за оваа Политика на Приватност следена со Ваше доставување на такви информации претставува Ваша согласност за тој пренос.

Компанијата ќе ги преземе сите чекори разумно неопходни за да се осигура дека со Вашите податоци се постапува сигурно и во согласност со оваа Политика на Приватност и нема да се изврши пренос на Ваши Лични Податоци до организација или земја, освен ако постојат соодветни контроли вклучувајќи сигурност на Вашите податоци и други лични информации.

 

Откривање на Ваши Лични Податоци

Бизнис трансакции

Доколку Компанијата е вклучена во спојување, купување или продажба на средства, Вашите Лични Податоци може да бидат пренесени. Ние ќе дадеме известување пред Вашите Лични Податоци да бидат пренесени и да станат предмет на поинаква Политика на Приватност.

 

Спроведување на закон

Под одредени околности, од Компанијата може да се побара да ги открие Вашите Лични Податоци ако тоа го бара со закон или како одговор на валидни барања од јавни органи (на пример, суд или владина агенција).

 

Други законски барања

Компанијата може да ги открие Вашите Лични Податоци во добронамерно уверување дека таквото дејствие е потребно за:

- Усогласување со законска обврска

- Заштита и одбрана на правата или сопственоста на Компанијата

- Спречување или испитување за можен престап во врска со Услугата

- Заштита на личната безбедност на Корисниците на Услугата или јавноста

- Заштита од правна одговорност

 

Сигурност на Вашите Лични Податоци

Сигурноста на Вашите Лични Податоци е важна за Нас, но запомнете дека ниту еден метод за пренос преку Интернет, или методот на електронско складирање не е 100% сигурен. Иако Ние се трудиме да користиме комерцијално прифатливи средства за заштита на Вашите Лични Податоци, Ние не можеме да ја гарантираме нивната апсолутна сигурност.

 

Приватност на Деца

Нашата Услуга не се упатува до никого на возраст под 13 години. Ние свесно не собираме информации за лична идентификација од никој под 13 години. Ако Вие сте родител или старател и Вие сте свесни дека Вашето дете ни доставило Нас Лични Податоци, ве молиме Контактирајте Нѐ. Доколку станеме свесни дека Ние сме прибрале Лични Податоци од било кој на возраст под 13 години без потврда за родителска согласност, Ние преземаме чекори да ги отстраниме тие информации од Нашите сервери.

Ако Ние треба да се потпреме на согласноста како правна основа за обработка на Ваши информации и Вашата земја бара согласност од родител, Ние може ќе бараме Ваша согласност од родител пред Ние да ги собереме и користиме тие информации.

 

Линкови до Други Веб Страни

Нашата Услуга може да содржи линкови до други веб страни кои не ги управувани од Нас. Ако Вие кликнете на линк од трета-страна, Вие ќе бидете упатени на страната на таа трета-страна. Цврсто Ве советуваме да ја разгледате Политиката на Приватност на секоја страна што Вие ја посетувате. Ние немаме никаква контрола и не преземаме никаква одговорност за содржина, политики на приватност или практики на веб страни или услуги од која било трета-страна.

 

Промени на оваа Политика на Приватност

Од време на време може да ја ажурираме Нашата Политика на Приватност. Ние Вас ќе ве известиме за какви било промени со објавување на нова Политика на Приватност на оваа страна.

Ние ќе Ве известиме преку е-пошта и / или истакнато известување на Наша Услуга, пред промената да стане ефективна и да го ажурираме датумот „Последен пат ажурирано“ на врвот на оваа Политика на Приватност.

Ве советуваме периодично да ја прегледувате оваа Политика на Приватност за какви било промени. Промените на оваа Политика на Приватност се ефективни кога тие се објавени на оваа страна.

 

Контактирајте Нѐ

Ако имате какви било прашања во врска со оваа Политика на Приватност, Вие можете да нѐ контактирате:

- Преку е-маил: support@centriumtech.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *